Leasing operacyjny i finansowy, różne opcje podatkowe

Specyficzną odmianą umowy zawieranej między kontrahentami, a dotyczącej wzajemnej wymiany usług, jest leasing. Kierując się przepisami prawa podatkowego, cywilnego i ustawy o rachunkowości, wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje leasingu – operacyjny i finansowy. Podstawową różnicę stanowi to, która ze stron na mocy podpisanej umowy korzysta z odpisów amortyzacyjnych. Dla leasingobiorcy oznacza to również odmienne podejście do kwestii podatkowych.

Obrazekźródło zdjęcia: www.financeonlines.com/in-what-circumstance-is-car-leasing-a-good-idea

W odniesieniu do leasingu operacyjnego, przedsiębiorca wlicza wszystkie poniesione opłaty do kosztów uzyskania przychodu, podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej, a po zakończeniu umowy może wykupić przedmiot leasingu po odliczeniu kosztów amortyzacji. Natomiast w trakcie trwania umowy, koszty zużycia odlicza instytucja leasingowa, ponieważ leasingowany przedmiot zaliczany jest do jego składników majątkowych.

W przypadku leasingu finansowego koszty amortyzacji odlicza sobie przedsiębiorca, ale jednocześnie VAT jest płatny w całości i z góry, przy pierwszej racie, a do kosztów można zaliczyć tylko część odsetkową raty. Wraz z zapłaceniem ostatniej, leasingobiorca staje się pełnoprawnym właścicielem danego przedmiotu.