Czy można samodzielnie dokonywać zmian w leasingowanym samochodzie?

Niektórzy kierowcy wprost uwielbiają dokonywać zmian w swoich samochodach. Ich auta wciąż poddawane są najróżniejszym przeróbkom i nadal pozostają nie w pełni doskonałe. Niekiedy jest też i tak, że dostosowanie samochodu do indywidualnych potrzeb użytkownika nie jest jedynie wyimaginowaną zachcianką, a dyktuje je praktycyzm oraz zwykła wygoda. Jednak w przypadku samochodów leasingowanych, kwestie dotyczące wszelakich ulepszeń, poprawek i modyfikacji należy konsultować z leasingodawcą.

Źródło: flota.v10.pl

Źródło: flota.v10.pl

Warto wskazać, że niektóre zabiegi dotyczące poprawy funkcjonalności auta wymagają wdrożenia ich w tryb urzędowy. Tak jest np. w przypadku montażu haka holowniczego lub założenia instalacji gazowej. Zaś o zakresie innych czynności możliwych do wykonania najczęściej stanowią warunki podpisywanej z leasingodawcą umowy. Jak już informowaliśmy, warunki te zawsze można negocjować tak, aby w konsekwencji uzyskać korzystniejszą dla nas treść poszczególnych zapisów. Istniejące firmy leasingowe mają w zakresie przeróbek własne zdania. Mogą się na nie zgadzać, ale i mają prawo odmówić. Całkowity zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie leasingu dyktowany jest najczęściej obawą, iż w przypadku windykacji lub zwrotu pojazdu po zakończeniu umowy leasingu – wykonane przeróbki mogą obniżyć rynkową cenę pojazdu. Czytaj dalej

Zmiany w przepisach leasingowych w 2014 roku

Od pierwszego kwietnia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT. Kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług spowodowała określone zmiany w przepisach leasingowych. Chodzi głównie o kwestie odliczania przedmiotowego VAT-u z tytułu nabycia samochodu osobowego oraz rozliczania kosztów eksploatacyjnych (w tym także kosztów zakupu paliwa). Tegoroczne regulacje dotyczą umów leasingowych, umów wynajmu, dzierżawy i innych, o podobnym charakterze.

Źródłem zdjęcia jest strona: www.interia.pl

Źródłem zdjęcia jest strona: http://www.interia.pl

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych publikacjach – do 1-go kwietnia przedsiębiorca użytkujący samochód w leasingu mógł odliczyć 60% podatku VAT, przy czym suma odliczeń z tego tytułu nie mogła przekroczyć kwoty 6 tys. zł. Tym samym, możliwe było odliczenie 60% VAT-u od czynszu inicjalnego i kolejnych rat płaconych leasingodawcy aż do osiągnięcia wymienianego powyżej pułapu kwotowego. Powyżej niego VAT stanowił koszt uzyskania przychodu. Już od pół roku mamy do czynienia z innymi przepisami podatkowymi, a jednocześnie z określonymi zmianami w przepisach leasingowych. Najbardziej istotny jest teraz sposób użytkowania samochodu. Czytaj dalej

Wykup samochodu po leasingu?

Leasingowany samochodów można wykupić tak w trakcie trwania umowy leasingowej, jak i po jej zakończeniu. W przypadku leasingu finansowego w ogóle trudno jest mówić o wykupie, gdyż choć w dowodzie rejestracyjnym wciąż widnieje nazwa firmy leasingowej, to w rzeczywistości właścicielem auta jest leasingobiorca. Wcześniejszy wykup nie jest tu szczególnie korzystny, ponieważ w takiej sytuacji sposób zdyskontowania należności może być bardzo różny. Zupełnie inaczej wygląda wcześniejszy wykup z leasingu operacyjnego. Jednak i tu działanie jest korzystne jedynie w specyficznych sytuacjach, np. przy likwidacji firmy. Dlatego też w poniższej publikacji zajmiemy się kwestią wykupu auta po zakończeniu obowiązującej umowy leasingowej.

Źródło obrazka: experto24.pl

Źródło obrazka: experto24.pl

 

Nieco inaczej wygląda kwestia wykupu, kiedy leasingowany samochód zamierzamy nadal wykorzystywać do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a inaczej gdy ma on służyć nam do użytkowania prywatnego. W świetle przepisów o podatku od towarów i usług – leasing operacyjny jest usługą, natomiast wykup samochodu to już dostawa towaru, co wpływa na sposób księgowania wymienionych powyżej operacji. Czytaj dalej

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny jest formą finansowania, która jest w naszym kraju dość powszechna i dobrze znana. Ten rodzaj leasingu charakteryzuje się wieloma zaletami, ale nie jest jednocześnie całkowicie pozbawiony wad. W związku z powyższym, warto jeszcze raz przybliżyć, co dokładnie mogą zawierać umowy leasingu operacyjnego i z czym wiąże się zawarcie takiej właśnie umowy.

Źródło obrazka: bankkierowcy.pl

Źródło obrazka: bankkierowcy.pl

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku – leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie danego dobra inwestycyjnego, np. samochodu. Możliwość pobierania pożytków jest w przypadku leasingu operacyjnego znacznie krótsza niż okres używalności gospodarczej przedmiotu leasingowego. Z tego właśnie powodu leasing operacyjny bywa także często nazywany leasingiem bieżącym. Przez czas trwania umowy – finansowany przedmiot jest składnikiem majątkowym leasingodawcy i to po jego stronie leży obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć raty leasingowe oraz opłatę wstępną. Czytaj dalej

Co to jest leasing finansowy?

Źródło: ksiegowanaczasie.pl

Źródło: ksiegowanaczasie.pl

Aktualnie obowiązujące przepisy podatkowe oraz rachunkowe uwzględniają dwa rodzaje leasingu. Jest to leasing finansowy i leasing operacyjny. W poniższej publikacji przybliżone zostanie zagadnienie leasingu finansowego, zwanego również leasingiem kapitałowym bądź inwestycyjnym.

Elementem wyróżniającym tę formę finansowania inwestycji jest przede wszystkim sposób rozliczania kosztów podatkowych oraz przewidywany okres korzystania z przedmiotu leasingu. Umowy na leasing finansowy stanowią wprawdzie jedynie 15% wszystkich zawieranych w leasingu umów, ale nie oznacza to, że jest on narzędziem gorszym. Wybór konkretnego rodzaju leasingu warunkują bowiem zwykle bieżące potrzeby i możliwości leasingobiorcy. Czytaj dalej