Wynajem długoterminowy notuje stały rozwój

Choć długoterminowy wynajem samochodów w Polsce nie jest jeszcze tak popularny, jak w krajach Europy Zachodniej – to wciąż obserwuje się wzrost zainteresowania tego typu usługą. Analiz w powyższym zakresie dokonał po drugim kwartale bieżącego roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Z przeprowadzonych badań wynika wyraźnie, że branża wynajmu długoterminowego odnotowała wzrost na poziomie 12,8% w skali rocznej.

Źródło: biznes.interia.pl

Źródło: biznes.interia.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów jest instytucją skupiającą 16 najważniejszych firm wynajmujących i leasingujących samochody na polskim rynku. Z danych tych firm wynika, że pierwsze półrocze 2014 roku pod względem wzrostu dynamiki rozwoju wynajmu długoterminowego było zdecydowanie lepsze niż analogiczny okres roku 2013. Łączna flota pojazdów finansowana i zarządzana przez firmy członkowskie PZWLP wyniosła w końcu czerwca br. blisko 120 tys. samochodów osobowych i dostawczych.  Czytaj dalej

Procedury podczas zawierania umów leasingowych

Choć być może leasing okazuje się w niektórych przypadkach metodą finansowania inwestycji droższą niż kredyt, to jego niepodważalną zaletą są zdecydowanie mniejsze wymagania formalne podczas zawierania umów. Banki wymagają najczęściej całego szeregu różnorakich dokumentów oraz stosują zabezpieczenia. Zaś firmy leasingowe upraszczają procedury przyznawania leasingu do bezwzględnego minimum uznając, że zabezpieczenie dla tej formy finansowania stanowi sam leasingowany przedmiot.

Źródło: budujesz-kupujesz.pl

Źródło: budujesz-kupujesz.pl

Procedury zawierania umów leasingowych mogą być nieco zróżnicowane. Mogą one różnić się od siebie w zależności od rodzaju preferowanego leasingu, wartości leasingowanego przedmiotu oraz praktyk wybranej firmy leasingowej. Na ogół jednak, leasingodawcy starają się nie piętrzyć zbędnie formalności tak, aby pozostawać w tej kwestii zdecydowanie odróżnianymi od kredytodawców. Najprostszą metodą, jaką stosuje się podczas zawierania umów leasingowych jest tzw. metoda lombardowa. Jej warunkiem jest określenie minimalnej opłaty wstępnej oraz wartości netto przedmiotu. Opłata wstępna wynosi zwykle 10% wartości nabywanego sprzętu. Czytaj dalej

Sprzedaż leasingowanego samochodu

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu nie zawsze chcą użytkować wyleasingowany pojazd do końca trwania zawartej umowy. Po pewnym czasie, samochód zawsze może okazać się nieodpowiedni do istniejących potrzeb, chociażby ze względu na zmianę profilu działalności firmy. Rozwiązanie umowy leasingowej za jej wypowiedzeniem i zwrot pojazdu leasingodawcy to wariant niezbyt korzystny i zwykle nieopłacalny dla przedsiębiorców. Zdecydowanie bardziej kalkuluje się samodzielnie znaleźć potencjalnego kupca i sprzedać leasingowane auto.

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Jeszcze do niedawna duża grupa leasingobiorców uważała, że pojazdu w leasingu nie można zbyć osobie trzeciej. Jednak procedury prawne i zapisy w zawieranych umowach dopuszczają taką ewentualność. Co więcej – jest to jeden z bardziej opłacalnych dla leasingobiorców sposobów na przedwczesne rozstanie się z firmą leasingową. Warunkiem jest jednak samodzielne znalezienie osoby zainteresowanej kupnem użytkowanego przez nas pojazdu. Czytaj dalej

Kredyt i leasing – porównanie metod finansowania inwestycji

Dla większości działających na polskim rynku firm, sposobem na finansowanie inwestycji jest tradycyjny i znany od bardzo dawna kredyt bankowy. Jednak coraz większa grupa przedsiębiorców interesuje się także leasingiem, który choć jest mniej znany i popularny, to w rzeczywistości funkcjonuje w Polsce już od ponad dwudziestu lat. Kredyt i leasing nie są produktami finansowymi całkowicie substytucyjnymi, ponieważ każdy z nich pełni inną funkcję.

Źródło: zdrowefinasefirmy.pl

Źródło: zdrowefinasefirmy.pl

Leasing jest kierowany przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy potrzebują przedmiotów przeznaczonych na zużycie, np. służbowych pojazdów. Natomiast kredyt wydaje się być bardziej odpowiedni np. w przypadku chęci sfinansowania zakupu nieruchomości. Decydując się na konkretną metodę finansowania warto uwzględnić kilka zasadniczych czynników. Należą do nich m.in.: skutki podatkowo – finansowe, skutki formalno – prawne, wymagania dotyczące wkładu własnego oraz wymogi dokumentowe. Po starannym przeanalizowaniu wskazanych aspektów – podjęcie właściwej decyzji powinno przyjść łatwiej. Czytaj dalej

Rata leasingowa i rata kredytowa – czy można je obniżyć?

W życiu tak leasingobiorcy, jak i kredytobiorcy mogą zdarzyć się sytuacje, które powodują konieczność obniżenia spłacanych każdego miesiąca rat. Taka ewentualność jest możliwa w leasingu i kredycie na samochód. Jednak w obu przypadkach wiąże się to z nieodzownością spełnienia określonych przesłanek oraz dodatkowymi kosztami.

Źródło: biznes.interia.pl

Źródło: biznes.interia.pl

Obniżenie miesięcznych rat jest szczególnie pożądane przez przedsiębiorców, którzy przechodzą przez tymczasowe problemy finansowe. Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej nie zawsze utrzymują się przecież na takim samym poziomie, a należności trzeba regulować niezależnie od tego. Poniżej podpowiadamy, w jaki sposób obniżyć wysokość raty za samochód użytkowany w leasingu oraz w kredycie i analizujemy, w którym przypadku jest to łatwiejsze. Czytaj dalej

Przeciętny leasingobiorca – kim on jest?

Już od kilku lat mówi się o tym, że leasing w Polsce znajduje najszersze grono odbiorców pośród właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Największe zainteresowanie dotyczy leasingu operacyjnego, a obserwuje się je zwłaszcza w firmach, których nie stać na zakup samochodów lub innych urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności. W takich przypadkach leasing operacyjny wydaje się być rozwiązaniem najlepszym lub czasami… jedynym z możliwych.

Źródło: pierwszymilion.forbes.pl

Źródło: pierwszymilion.forbes.pl

Poniżej, postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu, czyli przeanalizujemy: kim w Polsce jest przeciętny leasingobiorca? Odpowiedzi na to pytanie pozwolą nam udzielić badania przeprowadzone przez firmę Lewiatan. Wyniki tych badań powstały w oparciu o ankiety wypełnione w 1111 małych i średnich firm, w okresie od maja do lipca 2014 roku przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Czytaj dalej

Leasing samochodu osobowego – korzyści jest wiele

Istnienie leasingu i wykorzystywanie tej formy finansowania inwestycji sięga czasów starożytnych. Współczesny leasing rozwinął się w Stanach Zjednoczonych zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. W Polsce instytucja jest znana od czasu przemian gospodarczych i systemowych mających miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Warto zwrócić uwagę, iż w praktyce umowy leasingu funkcjonowały wcześniej niż formalne zapisy o nich znalazły się w kodeksie cywilnym. Fakt ten może świadczyć o dużej przydatności społecznej racjonalizatorskiej instytucji, która skupia w sobie jednocześnie cechy dzierżawy oraz kredytu.

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Źródło: podatki.egospodarka.pl

 Dziś leasing jest niezwykle popularnym narzędziem, które przedsiębiorcy coraz chętniej wykorzystują do finansowania różnych inwestycji. Jednak najczęściej nabywa się w ten sposób samochody, w tym także i osobowe. To dosłowne zaspokojenie potrzeby klienta powoduje, że leasing znajduje swoich odbiorców zwłaszcza wśród kierowców. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że u wielu z nich owa potrzeba nie polega na chęci posiadania auta na własność, a na możliwości dogodnego korzystania z niego na co dzień. Leasing w pełni daje tę możliwość, co jest cechą wyróżniającą go spośród innych, dostępnych w naszym kraju modeli finansowania zakupów. Czytaj dalej