Czym jest zdolność leasingowa?

Czym jest zdolność leasingowa?

Firmy leasingowe, podobnie jak banki udzielające kredytów, ustalają u swoich potencjalnych klientów wierzytelność i możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Pojęcie zdolności leasingowej jest porównywalne do definicji zdolności kredytowej. Należy jednak uwzględnić, że sposób badania zdolności leasingowej jest zwykle uproszczony, a cała procedura trwa dużo krócej.

 Źródło: samochod-w-leasing.pl


Źródło: samochod-w-leasing.pl

Metody badania zdolności leasingowej mogą być nieco zróżnicowane w zależności od wybranej firmy. Praktycznie u wszystkich leasingodawców działających na polskim rynku trzeba przedstawić określony pakiet dokumentów. Dokumenty te jest jednak przeważnie dużo łatwiej zgromadzić niż w przypadku ubiegania się o kredyt w banku. Firmy leasingowe zdają sobie bowiem doskonale sprawę, że dla wielu przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma czas, w którym zdołają oni uzyskać możliwość sfinansowania zaplanowanych inwestycji. Z tego właśnie powodu, weryfikacja zdolności leasingowej trwa możliwie jak najkrócej. Czytaj dalej

Samochód w leasingu zwrotnym

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują samochodu do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej coraz częściej biorą pod uwagę leasing. Szczególnym rodzajem tego sposobu finansowania inwestycji jest leasing zwrotny. Polega on bowiem na swoistym połączeniu zarówno operacyjnej, jak i finansowej postaci leasingu.

Źródło: easycredit.net.pl

Źródło: easycredit.net.pl          

Podstawowym celem leasingu zwrotnego jest poprawa płynności i uwolnienie zamrożonych środków przedsiębiorstwa. Cecha, która odróżnia ten rodzaj leasingu od pozostałych, to połączenie umowy leasingowej i umowy sprzedaży określonego składnika majątku firmy, który podlega amortyzacji. Polega to na tym, że przedsiębiorca może odsprzedać firmie leasingowej np. samochód osobowy i jednocześnie zastrzec w umowie, że będzie miał dalej prawo z niego korzystać. Po zawarciu takiej umowy właścicielem odsprzedanego składnika majątku staje się firma leasingowa, ale z samochodu, czy maszyny nadal korzysta dany przedsiębiorca. Czytaj dalej

Leasing konsumencki

Co do tego, że z leasingu korzystają głównie przedsiębiorstwa nie ma aktualnie żadnych wątpliwości. Jednak ten sposób finansowania inwestycji jest także dostępny dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Wówczas mamy do czynienia z leasingiem konsumenckim, zwanym także prywatnym.

Źródło: kalkulator.pl

Źródło: kalkulator.pl

Na chwilę obecną, firmy leasingowe przeważnie mają leasing konsumencki w swoich ofertach. Należy jednak zauważyć, że wciąż nie jest to szczególnie popularny produkt. Z jednej strony mówi się o niskim nim zainteresowaniu, ale z drugiej jest też tak, że leasingowi konsumenckiemu brak jest odpowiedniej promocji ze strony towarzystw, które chcą go udzielać. Idąc dalej – warto zastanowić się, z czego może wynikać tak minimalne zainteresowanie leasingiem ze strony osób fizycznych. Specjaliści są zdania, że zasadnicze  przyczyny są dwie. Pierwszą z nich stanowi duża podaż na rynku importowanych samochodów używanych, a tym samym niższa sprzedaż aut nowych. Drugą natomiast jest swego rodzaju bariera psychologiczna, występująca u potencjalnych prywatnych leasingobiorców. Czytaj dalej

Reklamacja leasingowanego pojazdu

Polski leasing notuje w ostatnim czasie rekordowe wzrosty popularności. Najczęściej leasingowanymi przedmiotami są samochody. Z tego sposobu finansowania zakupu aut korzystają ci, którzy chwilowo nie posiadają odpowiedniej wysokości środków własnych; osoby, które nie chcą lub nie mogą otrzymać kredytu w banku oraz przedsiębiorcy, dla których kupno auta jest nieopłacalne z racji jego szybkiego zużycia. Każdej grupie leasingobiorców może przydarzyć się przypadek, że przekazany przez leasingodawcę samochód okaże się wadliwy.

Źródło: superauto.se.pl

Źródło: superauto.se.pl

W sytuacjach, kiedy jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami auta, sprawa jego ewentualnej reklamacji jest właściwie oczywista. Wówczas postępowanie reklamacyjne jest dokładnie takie samo, jak w przypadku każdego innego przedmiotu, za który zapłaciliśmy, a następnie okazało się, że przedmiot ten posiada określone wady lub zepsuł się przedwcześnie. Przy leasingowanych samochodach może jednak pojawiać się pewien problem z ich zareklamowaniem, ponieważ w okresie obowiązywania umowy nie jesteśmy właścicielami tych dóbr. Czytaj dalej

Co najchętniej leasingują Polacy?

Przeważającą część osób korzystających z leasingu stanowią w Polsce przedsiębiorstwa. W minionym, 2013 roku zawarły one umowy na łączną kwotę 28 mld zł. Leasing przynosi przedsiębiorcom wymierne korzyści w postaci chociażby tarczy podatkowej, braku utraty zdolności kredytowej oraz niezamrażania posiadanych środków własnych. Elastyczność firm leasingowych w stosunku do ich klientów sprawia natomiast, że ta metoda finansowania zewnętrznego notuje stały rozwój i staje się coraz bardziej popularna.

Źródło; complexleasing.pl

Źródło; complexleasing.pl

W poniższej publikacji zastanowimy się, co najczęściej i najchętniej brane jest w leasing. Odpowiedzi na zadane pytanie pozwolą udzielić wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego, przeprowadzonego w 123 przedsiębiorstwach oferujących i świadczących usługi leasingu. Czytaj dalej

Samochodu nie trzeba kupować – można go wynająć

Jeszcze do niedawna samochód można było kupić za gotówkę lub sfinansować inwestycję kredytem bankowym. Aktualnie możliwości na powyższe jest zdecydowanie więcej. W grę wchodzi bowiem leasing oraz wynajęcie pojazdu na określony czas.

Źródło: moto.egospodarka.pl

Źródło: moto.egospodarka.pl

Usługi wynajmu długoterminowego aut są w Polsce stosunkowo nowymi produktami. W krajach Europy Zachodniej funkcjonują one z dużym powodzeniem już od dawna. W ostatnim czasie także i w naszym kraju daje się zaobserwować wzrost popularności wynajmu długoterminowego. Przyczyną jest z pewnością większa świadomość i pewna zmiana w procesie myślenia polskiego społeczeństwa. Coraz więcej osób zauważa bowiem, że aby korzystać z samochodu wcale nie trzeba stawać się jego pełnoprawnym właścicielem. Nastawienie zmieniło się zwłaszcza u przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą. Jest to całkowicie zasadne, ponieważ to właśnie w firmach pojazdy zużywają się najbardziej, w związku z czym – szybko tracą również na wartości.  Czytaj dalej