Średnioterminowy wynajem pojazdów

Wynajem pojazdów jest w Polsce mniej powszechny niż leasing, ale jego popularność stale rośnie. Samochody można wynajmować krótkoterminowo, długoterminowo i średnioterminowo. Najmniej znaną metodą na pozyskanie środka transportu jest wynajem średnioterminowy. A szkoda, ponieważ rozwiązanie to może w określonych przypadkach zasługiwać na szczególną uwagę.

Źródło: auto-news.pl

Źródło: auto-news.pl

Średnioterminowy wynajem pojazdów powinni przeanalizować przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy potrzebują auta jedynie przez kilka miesięcy w roku oraz firmy opierające swoją działalność głównie na kontraktach okresowych. W takich przypadkach prezentowana forma korzystania z pojazdu jest najbardziej opłacalna, chociaż sięgać po nią mogą także wszyscy inni zainteresowani użytkowaniem, ale nie posiadaniem samochodu. Czytaj dalej

Renegocjujemy umowę leasingową

Umowy leasingowe są umowami terminowymi, ale trwającymi na ogół przez kilka lat. W takim czasie sytuacja przedsiębiorcy – leasingobiorcy może się diametralnie zmienić. Zmiany mogą dotyczyć tak sytuacji finansowej, jak i prawnej. Jeżeli treść obwiązującej umowy przestaje być dla przedsiębiorstwa zadowalająca lub nie zaspokaja bieżących oczekiwań – kontrakt można renegocjować.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Wprawdzie finansujący chętniej podchodzą do renegocjacji umów opiewających na wyższe wartości, ale próby negocjacyjne warto podejmować także w przypadku standardowych kontraktów, zawartych np. na jeden lub kilka samochodów. Trzeba bowiem pamiętać, że ewentualne wypowiedzenie umowy leasingowej nigdy nie jest korzystne i możliwość tą należy traktować jako bezwzględną ostateczność. Czytaj dalej

Leasing szansą na rozwój dla nowych firm

Już samo założenie przedsiębiorstwa wiąże się w naszym kraju z koniecznością poniesienia określonych koszów. Na rozwój firmy potrzebny jest pokaźny kapitał. Młodzi przedsiębiorcy bardzo często jednak nim nie dysponują. Tacy przedsiębiorcy mają również przeważnie całkowicie odciętą drogę do kredytów bankowych. Problem został zauważony przez działające na polskim rynku firmy leasingowe. W większości z nich, z finansowania zewnętrznego mają szansę skorzystać przedsiębiorstwa, które istnieją na rynku od zaledwie kilku miesięcy.

Źródło: x-leasing.pl

Źródło: x-leasing.pl

Oczywiście im krótszy staż posiada potencjalny leasingobiorca, tym relatywnie wyższe ryzyko zawartej transakcji. Stąd też towarzystwa leasingowe, warunki finansowania dostosowują odpowiednio do czasu funkcjonowania na rynku zainteresowanych leasingiem firm. Za najbardziej ryzykowaną postrzega się współpracę z przedsiębiorcami działającymi krócej niż trzy miesiące. Jednak i przed tymi nie zamyka się drogi do leasingu, a jedynie oferuje bardziej kosztowne finansowanie. Czytaj dalej

Obowiązki leasingobiorcy

Zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca, poprzez zawarcie umowy leasingowej przyjmują na siebie określone obowiązki. Umowa wiąże strony od momentu jej podpisania, aż do terminu wygaśnięcia, wypowiedzenia lub rozwiązania. Wynika z niej, iż finansujący zobowiązuje się nabyć dla leasingobiorcy określony przedmiot, a następnie oddać go w celu używania i pobierania pożytków. Leasingobiorca natomiast przyjmuje na siebie obowiązek wypłacania finansującemu określonego w umowie wynagrodzenia pieniężnego.

Źródło: podatnik.info

Źródło: podatnik.info

Wysokość wynagrodzenia dla leasingodawcy jest sprawą umowną. Nigdy nie jest one jednak niższe niż cena leasingowanego przedmiotu lub koszt jego nabycia poniesiony przez stronę finansującą inwestycję. Wynagrodzenie uiszcza się w miesięcznych ratach określonych w umowie. Zaś brak terminowej zapłaty może skutkować wypowiedzeniem, rozwiązaniem umowy leasingu, a ostatecznie odebraniem leasingowanego przedmiotu. Czytaj dalej

Jak rozliczyć fakturę za leasing samochodu?

Sposób rozliczenia faktury otrzymanej od leasingodawcy uwarunkowany jest rodzajem leasingu, z którego zdecydowaliśmy się skorzystać. Na polskim rynku dostępny jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Częściej wybieranym sposobem finansowania inwestycji jest leasing operacyjny. Są jednak i tacy przedsiębiorcy, dla których bardziej opłacalną formą, umożliwiającą nabycie środków trwałych jest leasing finansowy.

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Kwestię wyboru właściwej opcji leasingu należałoby rozpatrywać w zupełnie oddzielnej publikacji. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, ponieważ wielu leasingobiorców w dalszym ciągu ma wątpliwości, w jaki sposób rozliczać faktury za leasing. Czytaj dalej