Jakie są obowiązki kierowcy w firmie?

Możliwość dysponowania służbowym samochodem to dla pracownika nie tylko wygoda, ale również swoiste wyróżnienie i nagrodzenie jego starań na rzecz pracodawcy. Pracownicy, będący jednocześnie kierowcami powinni jednak z powierzonych im pojazdów korzystać z rozsądkiem. Za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym nie odpowiada bowiem w tym przypadku nikt inny, jak oni sami.

Car Keys and Several Sports Cars on White Background.źródło: youcouldsave.co.uk

Niesłuszne jest domaganie się od pracodawcy pokrycia kosztów mandatu wystawionego przez policję lub inne służby uprawnione nawet wówczas, kiedy mandat ten wystawiony zostaje na firmę. Choć do uregulowania należności wezwany jest właściciel pojazdu (pracodawca), to nie na nim spoczywa obowiązek płatniczy. Obowiązkowe jest natomiast wskazanie osoby (pracownika), która dopuszczając się wykroczenia drogowego kierowała danym pojazdem.

Czytaj dalej