Leasing operacyjny sposobem na obniżenie podatku

Pierwsze miesiące roku to czas rozliczeń z urzędami skarbowymi. Wielu przedsiębiorców dopiero wówczas zaczyna analizować, w jaki sposób obniżyć należną fiskusowi daninę podatkową. Sposobów na powyższe istnieje całkiem sporo, a jednym z nich jest zawarcie umowy na leasing operacyjny. Warto jednak pomyśleć o tym nieco wcześniej, a nie tuż przed złożeniem zeznania. Pamiętajmy bowiem, że rozliczeniu zawsze podlega rok miniony.

Źródło: finanse.egospodarka.pl

Źródło: finanse.egospodarka.pl

Leasing operacyjny to idealny sposób na pozyskanie potrzebnej w firmie floty samochodowej i obniżenie podstawy do opodatkowania. Wydatki, wynikające z umów leasingowych, tj. czynsz inicjalny i wszystkie raty płacone stronie finansującej podlegają bowiem zaliczeniu w koszty uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem obniżają podstawę opodatkowania i minimalizują podatek należny. Czytaj dalej

Renegocjujemy umowę leasingową

Umowy leasingowe są umowami terminowymi, ale trwającymi na ogół przez kilka lat. W takim czasie sytuacja przedsiębiorcy – leasingobiorcy może się diametralnie zmienić. Zmiany mogą dotyczyć tak sytuacji finansowej, jak i prawnej. Jeżeli treść obwiązującej umowy przestaje być dla przedsiębiorstwa zadowalająca lub nie zaspokaja bieżących oczekiwań – kontrakt można renegocjować.

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Źródło: biznes.gazetaprawna.pl

Wprawdzie finansujący chętniej podchodzą do renegocjacji umów opiewających na wyższe wartości, ale próby negocjacyjne warto podejmować także w przypadku standardowych kontraktów, zawartych np. na jeden lub kilka samochodów. Trzeba bowiem pamiętać, że ewentualne wypowiedzenie umowy leasingowej nigdy nie jest korzystne i możliwość tą należy traktować jako bezwzględną ostateczność. Czytaj dalej

Jak rozliczyć fakturę za leasing samochodu?

Sposób rozliczenia faktury otrzymanej od leasingodawcy uwarunkowany jest rodzajem leasingu, z którego zdecydowaliśmy się skorzystać. Na polskim rynku dostępny jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Częściej wybieranym sposobem finansowania inwestycji jest leasing operacyjny. Są jednak i tacy przedsiębiorcy, dla których bardziej opłacalną formą, umożliwiającą nabycie środków trwałych jest leasing finansowy.

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Kwestię wyboru właściwej opcji leasingu należałoby rozpatrywać w zupełnie oddzielnej publikacji. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule, ponieważ wielu leasingobiorców w dalszym ciągu ma wątpliwości, w jaki sposób rozliczać faktury za leasing. Czytaj dalej

Sprzedaż leasingowanego samochodu

Przedsiębiorcy korzystający z leasingu nie zawsze chcą użytkować wyleasingowany pojazd do końca trwania zawartej umowy. Po pewnym czasie, samochód zawsze może okazać się nieodpowiedni do istniejących potrzeb, chociażby ze względu na zmianę profilu działalności firmy. Rozwiązanie umowy leasingowej za jej wypowiedzeniem i zwrot pojazdu leasingodawcy to wariant niezbyt korzystny i zwykle nieopłacalny dla przedsiębiorców. Zdecydowanie bardziej kalkuluje się samodzielnie znaleźć potencjalnego kupca i sprzedać leasingowane auto.

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Źródło: podatki.egospodarka.pl

Jeszcze do niedawna duża grupa leasingobiorców uważała, że pojazdu w leasingu nie można zbyć osobie trzeciej. Jednak procedury prawne i zapisy w zawieranych umowach dopuszczają taką ewentualność. Co więcej – jest to jeden z bardziej opłacalnych dla leasingobiorców sposobów na przedwczesne rozstanie się z firmą leasingową. Warunkiem jest jednak samodzielne znalezienie osoby zainteresowanej kupnem użytkowanego przez nas pojazdu. Czytaj dalej

Zmiany w przepisach leasingowych w 2014 roku

Od pierwszego kwietnia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT. Kolejna nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług spowodowała określone zmiany w przepisach leasingowych. Chodzi głównie o kwestie odliczania przedmiotowego VAT-u z tytułu nabycia samochodu osobowego oraz rozliczania kosztów eksploatacyjnych (w tym także kosztów zakupu paliwa). Tegoroczne regulacje dotyczą umów leasingowych, umów wynajmu, dzierżawy i innych, o podobnym charakterze.

Źródłem zdjęcia jest strona: www.interia.pl

Źródłem zdjęcia jest strona: http://www.interia.pl

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych publikacjach – do 1-go kwietnia przedsiębiorca użytkujący samochód w leasingu mógł odliczyć 60% podatku VAT, przy czym suma odliczeń z tego tytułu nie mogła przekroczyć kwoty 6 tys. zł. Tym samym, możliwe było odliczenie 60% VAT-u od czynszu inicjalnego i kolejnych rat płaconych leasingodawcy aż do osiągnięcia wymienianego powyżej pułapu kwotowego. Powyżej niego VAT stanowił koszt uzyskania przychodu. Już od pół roku mamy do czynienia z innymi przepisami podatkowymi, a jednocześnie z określonymi zmianami w przepisach leasingowych. Najbardziej istotny jest teraz sposób użytkowania samochodu. Czytaj dalej

Wykup samochodu po leasingu?

Leasingowany samochodów można wykupić tak w trakcie trwania umowy leasingowej, jak i po jej zakończeniu. W przypadku leasingu finansowego w ogóle trudno jest mówić o wykupie, gdyż choć w dowodzie rejestracyjnym wciąż widnieje nazwa firmy leasingowej, to w rzeczywistości właścicielem auta jest leasingobiorca. Wcześniejszy wykup nie jest tu szczególnie korzystny, ponieważ w takiej sytuacji sposób zdyskontowania należności może być bardzo różny. Zupełnie inaczej wygląda wcześniejszy wykup z leasingu operacyjnego. Jednak i tu działanie jest korzystne jedynie w specyficznych sytuacjach, np. przy likwidacji firmy. Dlatego też w poniższej publikacji zajmiemy się kwestią wykupu auta po zakończeniu obowiązującej umowy leasingowej.

Źródło obrazka: experto24.pl

Źródło obrazka: experto24.pl

 

Nieco inaczej wygląda kwestia wykupu, kiedy leasingowany samochód zamierzamy nadal wykorzystywać do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a inaczej gdy ma on służyć nam do użytkowania prywatnego. W świetle przepisów o podatku od towarów i usług – leasing operacyjny jest usługą, natomiast wykup samochodu to już dostawa towaru, co wpływa na sposób księgowania wymienionych powyżej operacji. Czytaj dalej